V súvislosti s celosvetovou pandémiou šírenia vírusu COVID-19 sme museli z bezpečnostných dôvodov zrušiť trinásty ročník Modelovej konferencie. Snaha študentov druhého ročníka druhého stupňa Fakulty medzinárodných vzťahov tam však neskončila a Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave je hrdá, že Vám môže predstaviť Zborník Modelovej konferencie 2020, na ktorom študenti zúročili svoje vedomosti nadobudnuté počas rokovaní a aplikovali ich pri písaní tohto dokumentu.

V stredu 4.12. 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity konali prvé rokovania jednotlivých sekcií Modelovej konferencie 2020. Študenti mali možnosť rokovať v rámci prípravy na záverečnú konferenciu, ktorá sa bude konať v apríli pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky.

V stredu 5. decembra 2018 sa konali v poradí už druhé rokovania Bezpečnostnej sekcie za okrúhlym stolom. Pozvanie diskutovať prijal operačný riaditeľ spoločnosti ESET, pán Ing. Palo Luka. Hlavnou témou rokovaní bola kybernetická bezpečnosť na území Slovenska. Súčasne prítomní diskutovali o medzinárodnej spolupráci krajín OBSE a IT firiem.

Dňa 22. novembra 2018 sa konali rokovania Ekonomickej sekcie za okrúhlym stolom s pozvaným hosťom z Inštitútu ázijských štúdií, p. Matejom Šimalčíkom, ktorý sa zaoberá čínskym vplyvom v Európe. Pán Šimalčík priblížil aktuálne postavenie čínskych investícií v krajinách Európskej únie a v krajinách platformy „16+1“. Počas diskusie zúčastnení dospeli k záveru, že investície do tohto regiónu predstavujú veľký potenciál.

Hosťom prvého rokovania za okrúhlym stolom, ktorý organizovala Bezpečnostná sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019, bol pán Martin Vereš, vedúci Oddelenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Pán Vereš sa s nami podelil o zaujímavé poznatky z oblasti kybernetickej bezpečnosti a vysvetlil, čo tento pojem znamená. Študenti diskutovali o šírení falošných informácií ako kybernetickej hrozbe i o tom, ako štátne orgány bojujú proti potenciálnym kybernetickým útokom. Slovensko v minulosti čelilo kybernetickým útokom zo zahraničia. V súčasnosti sa Slovensku darí úspešne čeliť kybernetickým útokom a hrozbám vďaka jednej z najuznávanejších informačných spoločností, firme ESET, ktorá spolupracuje so štátnymi orgánmi v boji proti hackerským útokom.