Politická sekcia modelovej konferencie FMV sa bude na svojich stretnutiach venovať nasledujúcim témam:

  • Migračná a azylová politika – Implikácie a postoje jednotlivých krajín
  • Migračná kríza roku 2015 – Vplyv na migračnú a azylovú politiku a otázka nutnosti jej reformy
  • Nový pakt o azyle a migrácií – Charakteristika a postoj jednotlivých krajín k nutnosti, podobe a implementácií paktu
  • Spolupráca s krajinami pôvodu migrantov – postoje jednotlivých štátov a charakteristika/riešenia pretrvávajúcich problémov
  • Riadenie návratovej politiky – implikácie a postoje jednotlivých štátov
  • Možnosti integrácie migrantov na území Európskej únie
  • Postoje voči migrácii ako riešenia demografickej krízy v Európskej únií

bezpecnostna sekcia 

ps mk 2021 2 nova

polit 3

 

Predsedom Politickej sekcie je Bc. Juraj Sýkora, ktorý koordinuje činnosť celej sekcie a dohliada na priebeh rokovaní.

bezpecnostna sekcia predseda