Politická sekcia bude rokovať najmä o súčasnej medzinárodno-politickej situácii súvisiacej s polarizáciou. Diskusie sa budú týkať napríklad vplyvu polarizácie spoločnosti na výsledky volieb, medzinárodnú a zahraničnú politiku či prijímanie spoločných rozhodnutí na medzinárodnej a globálnej úrovni. Rokovania budú prebiehať v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Politická sekcia 

 

Predsedom Politickej sekcie je Bc. Ján Orda Oravec, ktorý koordinuje činnosť celej sekcie a dohliada na priebeh rokovaní.

Bc. Ján Orda Oravec