Vo štvrtok 4. novembra 2021 zorganizovala Politická sekcia svoj prvý online okrúhly stôl so súčasným poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a bývalým predsedom výboru NR SR pre Európske záležitosti, pánom Tomášom Valášekom.

Politická sekcia Modelovej konferencie 2022 sa zaoberá predovšetkým problematikou migrácie. Migračná politika bola aj hlavnou témou diskusie s pozvaným hosťom. Pán Valášek sa vo svojom úvodnom slove venoval dôležitosti zahraničnej politiky a aktuálnemu návrhu Európskej komisie, ktorý sa týka komplexného európskeho prístupu k migrácii. Taktiež študentom priblížil postoj Slovenskej republiky k danému návrhu a k migračnej politike ako takej.

Následná diskusia bola venovaná migrácii zapríčinenej globálnym otepľovaním a klimatickými zmenami, možnostiam rozšírenia kritérií pre poskytnutie azylu a pracovnej migrácii. Ďalej sa diskusia dotýkala možných alternatív predchádzania a riešenia migračných kríz na národnej a európskej úrovni. Študenti sa zaujímali aj o pozíciu a postoj Slovenskej republiky k problematike migrácie, zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte spolupráce v rámci členstva vo Vyšehradskej skupine a Slavkovskom formáte.

Modelová konferencia je unikátny projekt Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, v rámci ktorého sa už po pätnástykrát snaží poskytnúť študentom platformu na prepojenie teoretických znalostí s praxou.

Okrúhle stoly predstavujú príležitosť pre študentov, stretnúť sa s odborníkmi a prediskutovať témy, ktorým sa venujú počas dvoch semestrov. Ich snahy následne vyvrcholia 5.apríla 2021, kedy sa uskutoční samotná Modelová konferencia.

Sledujte ďalšie aktivity študentov v rámci Modelovej konferencie 2022 na webe, Facebooku a Instagrame.