Organizačný tím Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019 má na starosti množstvo čiastkových úloh, no medzi jeho hlavné úlohy patrí zabezpečenie a pripravenie jednotlivých negociácií, záverečných rokovaní a aj samotnej Modelovej konferencie 2019.

Organizačný tím tvoria tri menšie tímy, ktoré zabezpečujú kontinuálny chod celého tímu, a to: protokolárny, fundraisingový a PR. Členovia PR tímu zodpovedajú za komunikáciu na sociálnych sieťach, kontakt s médiami či tlmočníkmi z partnerskej univerzity. Príslušníci fundraisingového tímu získavajú finančné prostriedky a členovia protokolu zabezpečujú, aby všetky rokovania prebiehali ľahko, bez problémov a v súlade s pravidlami diplomatického protokolu.

Organizačný tím má na zodpovednosti plynulý priebeh a chod Modelovej konferencie 2019 ako celku.

organizacny tim

 

Predsedom Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019 sa stal Tomáš Kajánek. Jeho hlavnou úlohou je reprezentovať Modelovú konferenciu navonok. Súčasne je aj vedúcim Organizačného tímu a zabezpečuje tiež komunikáciu medzi Negociačným a Organizačným tímom. Predseda Modelovej konferencie má reprezentatívnu, koordinačnú a organizačnú funkciu.

predseda mk