Organizačný tím Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2023 má na starosti množstvo čiastkových úloh, no medzi jeho hlavné úlohy patrí zabezpečenie a pripravenie jednotlivých negociácií, záverečných rokovaní a aj samotnej Modelovej konferencie 2023.

Organizačný tím sa skladá z troch menších tímov – PR, Fundraising a Protokol.

PR tím informuje širokú verejnosť o novinkách na sociálnych sieťach a zároveň komunikuje s médiami a tlmočníkmi z partnerskej univerzity.

Fundraising má za úlohu hľadanie sponzorov, ktorí sa budú finančne podieľať pri zastrešení celej Modelovej konferencie 2023.

Protokol zabezpečuje to, aby každé rokovanie prebehlo bez komplikácií, v pozitívnom duchu a v súlade s pravidlami diplomatického protokolu.

 

Organizačný tím

 

Predsedníčkou Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2023 a zároveň vedúcou Organizačného tímu je Bc. Linda Anna Rusnáková. Jej hlavnou náplňou práce je reprezentovať Modelovú konferenciu navonok a zabezpečovať komunikáciu medzi jednotlivými sekciami a Organizačným tímom.

Linda Anna Rusnáková