Organizačný tím Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2020 má na starosti množstvo čiastkových úloh, no medzi jeho hlavné úlohy patrí zabezpečenie a pripravenie jednotlivých negociácií, záverečných rokovaní a aj samotnej Modelovej konferencie 2020.

Organizačný tím sa skladá z troch menších tímov – PR, Fundraising a Protokol.

PR tím informuje širokú verejnosť o novinkách na sociálnych sieťach a zároveň komunikuje s médiami a tlmočníkmi z partnerskej univerzity.

Fundraising ma za úlohu hľadanie sponzorov, ktorí sa budú finančne podieľať pri zastrešení celej Modelovej konferencie 2020.

Protokol zabezpečuje to, aby každé rokovanie prebehlo bez komplikácií, v pozitívnom duchu a v súlade s pravidlami diplomatického protokolu.

 

organizacny tim

 

Predsedníčkou Modelovej konferencie 2020 Fakulty medzinárodných vzťahov a zároveň vedúcou organizačného tímu je Bc. Simona Antošová. Jej hlavnou náplňou práce je reprezentovať MK navonok a zabezpečovať komunikáciu medzi jednotlivými sekciami a organizačným tímom.

predseda mk