Modelová konferencia

Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava
Slovenská republika

 

Supervízor Modelovej konferencie FMV

Ing. Tomáš Kajánek

 

Protokol Modelovej konferencie 202

Bc. Katarína Nackinová

 

 

Fundraising Modelovej konferencie 2022

Bc. Michaela Gregorovičová

 

 

PR tím Modelovej konferencie 2022

Bc. Barbora Džupinová

 

 

Supervízori sekcií:

Ing. Ján Dančo

Supervízor Organizačného tímu

 

Ing. Zuzana Beňová

Supervízor Politickej sekcie

 

Ing. Jakub Pernický

Supervízor Environmentálnej sekcie