Modelová konferencia

Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava
Slovenská republika

 

Supervízor Modelovej konferencie FMV

Ing. Kristína Baculáková, PhD.

 

Protokol Modelovej konferencie 2019

Bc. Katarína Homolová – vedúca tímu

 

Fundraising Modelovej konferencie 2019

Bc. Michaela Petríková – vedúca tímu

 

PR tím Modelovej konferencie 2019

Bc. Kristína Vaseková – vedúca tímu

 

Vedúci sekcií:

JUDr. Michal Klenka

vedúci Bezpečnostnej sekcie

 

Ing. Natália Goda

vedúca Kultúrnej sekcie

 

Ing. Kristína Krúpová

vedúci Ekonomickej sekcia