Modelová konferencia

Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava
Slovenská republika

 

Supervízor Modelovej konferencie FMV

Ing. Kristína Baculáková, PhD.

 

 

Protokol Modelovej konferencie 2024

 

 

Fundraising Modelovej konferencie 2024

 

 

PR tím Modelovej konferencie 2024