Modelová konferencia

Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava
Slovenská republika

 

Supervízor Modelovej konferencie FMV

Ing. Kristína Baculáková, PhD.

 

Protokol Modelovej konferencie 2021

Bc. Ingrid Siebenstich

 

 

Fundraising Modelovej konferencie 2021

Bc. Bronislava Pálešová

 

 

PR tím Modelovej konferencie 2021

Bc. Lenka Semančíková

 

 

Supervízori sekcií:

Ing. Kristína Baculáková PhD.

Supervízor MK a Organizačného tímu

 

Ing. Tomáš Kajánek

Supervízor Ekonomickej sekcie

 

Ing. Kristína Krupová

Supervízor Politickej sekcie