Modelová konferencia je projekt 5. ročníka študentov FMV, na ktorom systematicky pracujú počas dvoch semestrov záverečného roku ich štúdia. Hlavným cieľom tohto projektu je pretavenie teoretických poznatkov nadobudnutých v škole do praxe, pod dozorom učiteľov a v spolupráci s odborníkmi z danej oblasti. Študenti sú rozdelení do štyroch tímov: Organizačný tím, Kultúrna sekcia, Ekonomická sekcia a Bezpečnostná sekcia. Počas oboch semestrov sa organizujú aktivity - okrúhle stoly, negociácie sekcií - týkajúce sa projektu, kde diskutujú jednotlivé sekcie s pozvanými odborníkmi na aktuálne témy medzinárodných vzťahov, ktorým sa v rámci svojej sekcie venujú. Vrcholným podujatím celého projektu bude záverečná konferencia, ktorá sa v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti významných hostí, zástupcov odbornej sféry a diplomatov.

Modelová konferencia je určená nielen študentom Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorí sa aktívne podieľajú na jej realizácii, ale i študentom iných odborov ako napríklad žurnalistika, masmediálna komunikácia, filmová tvorba, či prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktorí sú taktiež zapojení do projektu. V neposlednom rade je Modelová konferencia FMV určená odbornej i laickej verejnosti, ktorej sa študenti pokúsia priblížiť danú tematiku a prezentovať alternatívny pohľad na ňu.

V súčasnosti prebiehajú prípravy 12. ročníka Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019, ktoré vyvrcholia dňa 9. apríla 2019 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Ing. Kristína Baculáková, PhD.

Supervízor MK

 

JUDr. Michal Klenka

vedúci Bezpečnostnej sekcie

Ing. Kristína Krúpová

vedúci Ekonomickej sekcie

Ing. Natália Goda

vedúca Kultúrnej sekcie

 

modelovka 2019