Vážení hostia, vážení partneri a priaznivci Modelovej konferencie FMV, vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s opatreniami proti šíreniu COVID-19 muselo vedenie FMV pristúpiť k zrušeniu Modelovej konferencie 2020.

Táto situácia nás všetkých nesmierne mrzí. Naším prvoradým záujmom je však ochrana zdravia.

Naši piataci usilovne a motivovane po celý rok toto podujatie pripravovali. Počas roka sme zorganizovali množstvo sprievodných podujatí – či už išlo o rokovania, okrúhle stoly ale aj podujatie pod názvom Malí diplomati. Keďže prípravy Modelovej konferencie 2020 už vrcholili, rozhodli sme sa naše výstupy publikovať v pripravovanom zborníku ale aj konferenčnej brožúre.

Vážení partneri, sponzori, mediálni partneri, priaznivci, dovoľte nám vyjadriť srdečnú vďaku za všetku vašu podporu a pomoc, finančnú aj technickú, bez ktorej by nebolo možné v poradí už 13. ročník Modelovej konferencie pripravovať.

Veríme, že sa Modelovej konferencie zúčastnite nasledujúci akademický rok.

 

Ing. Kristína Baculáková, PhD. – koordinátorka MK

Bc. Simona Antošová – predsedníčka MK 2020

Organizačný tím MK 2020