Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov je už šestnásty rok úspešným projektom aj vďaka finančnej a materiálnej pomoci našich partnerov. Sme veľmi vďační, že naši partneri podporujú aj takúto formu študentskej angažovanosti. Aj vďaka nim môže byť Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov významným projektom nie len na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale môže inšpirovať aj ďalšie univerzity na Slovensku.

16. ročník Modelovej konferencie podporili:

 

euba  fmv  filozofická fakulta uk  ssg