Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov je už štrnásť rokov úspešným projektom aj vďaka finančnej a materiálnej pomoci našich partnerov. Sme veľmi vďační, že naši partneri podporujú aj takúto formu študentskej angažovanosti. Aj vďaka nim môže byť Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov významným projektom nie len na Ekonomickej univerzite, ale môže inšpirovať ďalšie univerzity na Slovensku.

Chceli by sme vyjadriť vďaku našim partnerom, ktorí podporili 14. ročník Modelovej konferencie finančnou, ale aj materiálnou formou.

 

tesco  softec  europapier   guestcloud   fruits

 

Ďalej by sme sa chceli poďakovať aj našim mediálnym partnerom, vďaka ktorým sa Modelová konferencia môže dostať do povedomia širokej verejnosti. 

regina  expres  topky  webnoviny  24hod  bratislavadeň  tv bratislava

 

Ďakujeme Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Súkromnému slovanskému gymnáziu & Súkromnej základnej škole za ich podporu a pomoc.

euba  fmv  filozofická fakulta uk  ssg