Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov je už dvanásť rokov úspešným projektom aj vďaka finančnej a materiálnej pomoci našich partnerov. Sme veľmi vďační, že naši partneri podporujú aj takúto formu študentskej angažovanosti. Aj vďaka nim môže byť Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov významným projektom nie len na Ekonomickej univerzite, ale môže inšpirovať ďalšie univerzity na Slovensku.

Za pravidelný prísun vitamínov v podobe ovocia by sme sa radi poďakovali spoločnosti Lunys, ktorá nám dodáva to najčerstvejšie ovocie na okrúhle stoly, ako aj na záverečné rokovania. Veľká vďaka patrí spoločnosti Lidl, ktorá zabezpečila všetkým zúčastneným prvých záverečných rokovaní občerstvenie počas celého dňa, a rovnako zabezpečí občerstvenie i na záverečnú konferenciu, ktorá sa bude konať v apríli 2019. Vďaka spoločnosti Popradske.sk a ich káve a čajom sú všetci účastníci našich rokovaní vždy sústredení a plní energie. Okrem nápojov a občerstvenia nás naši partneri podporujú i finančnou formou. Názvy týchto spoločností Vám predstavíme už onedlho.

Chceli by sme taktiež poďakovať aj našim minuloročným partnerom, ktorí nám pomáhali pri budovaní Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov. Radi by sme poďakovali spoločnostiam Grafton Recruitment, Accenture, Swiss Re, DS-Car, StartLab, Veselá paradajka zo Žitného ostrova, Ekotopfilm, Guest Cloud, Cellquos, Arena cafe, Bongusto Caffe Tatry. Taktiež naša vďaka patrí nadácii Slovenskej sporiteľne, nadácii Pontis, nadácii spoločnosti ESET a nadácii Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Ďakujeme aj Konfuciovmu inštitútu, Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite a Fakulte medzinárodných vzťahov za ich podporu a pomoc.