V stredu 5. decembra 2018 sa konali v poradí už druhé rokovania Bezpečnostnej sekcie za okrúhlym stolom. Pozvanie diskutovať prijal operačný riaditeľ spoločnosti ESET, pán Ing. Palo Luka. Hlavnou témou rokovaní bola kybernetická bezpečnosť na území Slovenska. Súčasne prítomní diskutovali o medzinárodnej spolupráci krajín OBSE a IT firiem.

Diskutovanou témou bola aj spolupráca na medzinárodnej úrovni, v rámci ktorej si firmy pomáhajú proti kybernetickým útokom. Študenti rokovali aj o ochrane osôb a dobrovoľnom šírení informácií, kde dospeli k záveru, že častokrát si užívatelia neuvedomujú riziká zneužitia informácií, ktoré na internete poskytujú. Počas diskusie hosť objasnil študentom zameranie spoločnosti ESET, ktorá sa okrem iného snaží vzdelávať užívateľov internetu a upozorňovať ich na potenciálne nebezpečenstvo, ktoré im na internete hrozí.