Na organizácii a vedení Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2020 sa podieľajú nielen študenti, ale aj vyučujúci, ktorí majú na starosti plynulý chod jednotlivých sekcií.

Tohtoročnými supervízormi sú: Ing. Kristína Baculáková PhD., ktorá vedie Organizačný tím a je zároveň supervízor MK, Ing. Kristína Krupová zodpovedá za Environmentálnu sekciu a Ekonomickú sekciu má na starosti Ing.  Tomáš Kajánek.

Úlohou našich supervízorov je koordinovať činnosť celej konferencie a zabezpečiť spoluprácu a komunikáciu medzi vedením fakulty, jej členmi a študentmi a rovnako aj koordinovať aktivity jednotlivých sekcií.

supervizori