Na organizácii a vedení Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2023 sa podieľajú nielen študenti, ale aj vyučujúci, ktorí majú na starosti plynulý chod jednotlivých sekcií.

Tohtoročnými supervízormi sú: Ing. Kristína Baculáková, supervízor MK, Ing. Ján Dančo, ktorý vedie Organizačný tím, Ing. Zuzana Beňová zodpovedná za Politickú sekciu a Ekonomickú sekciu má na starosti Ing. Jakub Pernický.

Úlohou našich supervízorov je koordinovať činnosť celej konferencie a zabezpečiť spoluprácu a komunikáciu medzi vedením fakulty, jej členmi a študentmi a rovnako aj koordinovať aktivity jednotlivých sekcií.

supervizori