Ekonomická sekcia ma zá účel rozvíjať a aplikovať ekonomické aspekty a ich vzťah k súčasným medzinárodným konfliktom a ich dopadom. Hlavným cieľom panelových diskusií je dospieť k poznaniu súčasných medzinárodných, či globálnych konfliktov, a to práve vďaka participácie fundovaných odborníkov z danej oblasti.

Ekonomicka sekcia 

 

Predsedom Ekonomickej sekcie je Bc. Oliver Sýkora, ktorý koordinuje činnosť celej sekcie a dohliada na priebeh rokovaní.

Oliver Sýkora