Hlavnou úlohou Ekonomickej sekcie je počas akademického roka 2018/2019 analyzovať príležitosti a výzvy, ktoré prinášajú čínske zahraničné investície do vybraných štátov strednej a východnej Európy. Ide o investície, ktoré do Európy prúdia prostredníctvom čínskej iniciatívy „jedno pásmo, jedna cesta“, ktorá nadväzuje na historickú hodvábnu cestu.

Projekt tzv. novej hodvábnej cesty je unikátnou príležitosťou na posilnenie ekonomickej spolupráce medzi Čínou a Európou, ktorá môže byť veľkým prínosom pre obe strany. Existujú však aj obavy z masívneho prílevu čínskych investícii, a práve preto sa bude ekonomická sekcia zaoberať nielen možnosťami prehĺbenia spolupráce medzi Čínou a vybranými európskymi štátmi, ale aj rizikami, ktoré takáto spolupráca prináša.

ekonomicka sekcia 

Študenti zastupujú záujmy Číny, Srbska, Čiernej Hory, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Počas diskusií hľadajú možné oblasti spolupráce. Sú to krajiny, ktoré potrebujú investície do výstavby kvalitnej siete cestnej a železničnej dopravy, ale aj do obnoviteľných zdrojov energie a zelených technológií, ktoré sú v týchto krajinách nedostatočne rozvinuté, a práve preto sú dané krajiny pre Čínu zaujímavými trhmi. Ekonomická sekcia sa v rámci svojej činnosti zaoberá možnosťou prehĺbenia spolupráce medzi Čínou a vybranými európskymi štátmi. Úlohou jej členov je určiť, v ktorých sektoroch budú čínske investície prínosom a v ktorých je potenciál na dlhodobú spoluprácu.

 

Predsedníčkou Ekonomickej sekcie počas dvanásteho ročníka Modelovej konferencie je Bc. Alexandra Čambalová, ktorá koordinuje činnosť celého tímu. 

ekonomicka sekcia predseda