Dňa 22. novembra 2018 sa konali rokovania Ekonomickej sekcie za okrúhlym stolom s pozvaným hosťom z Inštitútu ázijských štúdií, p. Matejom Šimalčíkom, ktorý sa zaoberá čínskym vplyvom v Európe. Pán Šimalčík priblížil aktuálne postavenie čínskych investícií v krajinách Európskej únie a v krajinách platformy „16+1“. Počas diskusie zúčastnení dospeli k záveru, že investície do tohto regiónu predstavujú veľký potenciál.

Počas rokovania prebehli diskusie aj o príležitostiach a hrozbách čínskych investícií. Diskutovanou témou bola udržateľnosť a budúcnosť projektu „Belt and Road Initiative“, v prípade spomalenia domácej čínskej ekonomiky. Hosť poukázal na fakt, že samotný projekt „Belt and Road Initiative“ je projekt vágneho charakteru. Taktiež p. Šimalčík vyjadril kritiku, že tento projekt je bez konkrétneho obsahu a Čína je schopná ho meniť a prispôsobovať aktuálnej situácií. 
Celé rokovania a samotná diskusia boli veľkým prínosom pre ďalšiu prácu Ekonomickej sekcie.