V stredu, 4. apríla 2018, prebehli záverečné rokovania všetkých troch sekcií Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2018.

Bratislava 12. apríla (SkolskyServis.sk) - Zástupcovia jednotlivých delegácii v rámci troch sekcií – bezpečnostnej, ekonomickej a politickej, sa posledný krát stretli za rokovacím stolom, aby odhlasovali jednotlivé body spoločného memoranda. Na záver sa podpísali pod záverečné dokumenty a uzavreli rokovaciu agendu.

V rámci rokovaní bezpečnostnej sekcie, témou ktorých bola spolupráca členských štátov EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, sa krajiny vyjadrovali k definícii kritickej infraštruktúry, riešili vytvorenie centra pre kybernetickú obranu v každom členskom štáte a rozoberali navyšovanie rozpočtu kybernetickej bezpečnosti. ,,V rámci rokovaní sa zástupcovia delegácií dohodli, že krajiny by mali zdieľať informácie o kybernetických útokoch s ostatnými členskými štátmi v reálnom čase a že experti v tejto oblasti by mali trénovať aj menej skúsených. Štáty by si mali určiť, na akom stupni školstva by sa malo začať s výučbou o kybernetickej bezpečnosti.” vyjadril sa predseda bezpečnostnej sekcie Andrej Batyás.

Ekonomická sekcia, ktorá sa venuje konceptu novej Hodvábnej cesty rokovala o zavedení spoločného úradu pre patenty a licencie pod dohľadom Nemecka. Cieľom úradu je posilnenie ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. ,,Delegácia Poľska navrhla vytvorenie logistického centra v Lodži. Spomedzi všetkých delegácii bolo proti len Poľsko. EÚ ďalej navrhla vytvorenie spoločného chápania rozvoja politiky obnoviteľnej energie. Napriek odporu Turecka a Ruska bol aj tento bod delegáciami odsúhlasený.” vyjadrila sa tajomníčka ekonomickej sekcie Modelovej konferencie 2018, Michaela Trojanová.

Plenárne zasadnutie Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa uskutoční už 18.4.2018 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Naše aktivity môžete sledovať aj na našom Facebooku.