Hosťom prvého rokovania za okrúhlym stolom, ktorý organizovala Bezpečnostná sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019, bol pán Martin Vereš, vedúci Oddelenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Pán Vereš sa s nami podelil o zaujímavé poznatky z oblasti kybernetickej bezpečnosti a vysvetlil, čo tento pojem znamená. Študenti diskutovali o šírení falošných informácií ako kybernetickej hrozbe i o tom, ako štátne orgány bojujú proti potenciálnym kybernetickým útokom. Slovensko v minulosti čelilo kybernetickým útokom zo zahraničia. V súčasnosti sa Slovensku darí úspešne čeliť kybernetickým útokom a hrozbám vďaka jednej z najuznávanejších informačných spoločností, firme ESET, ktorá spolupracuje so štátnymi orgánmi v boji proti hackerským útokom.

Slovenská republika ako budúca predsedajúca krajina v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe úzko spolupracuje v otázkach kybernetickej bezpečnosti so súčasnou predsedajúcou krajinou, Talianskom. Priority Slovenska sa počas predsedníctva budú sústrediť na CBM 15 (Confidence Building Measures), ktoré sa zameriavajú na nájdenie možných riešení, akým spôsobom znižovať napätie v kybernetickej oblasti, ako podporovať spoluprácu a výmenu informácií a spolupracovať v regionálnej a subregionálnej oblasti.