Kultúrna sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa v roku 2019 zaoberá aktuálnou problematikou a otázkami týkajúcich sa kultúrneho dedičstva v rámci Európskej únie a to konkrétne podporov vzdelávania mladých v kultúrnej oblasti v rámci Európskej únie.

Cieľom negociácií v rámci kultúrnej sekcie bude na základe jednotlivých postojov vybraných krajín nájsť spôsob, ako sa vysporiadať s aktuálnymi problémami podpory vzdelávania mladých v kultúrnej oblasti Európskej únie a zároveň porovnať rozdielne prístupy krajín k danej problematike.

kulturna sekcia

Jednotlivé zastupované krajiny Európy - Nemecko, Francúzsko, Slovinsko, Taliansko, Slovensko a Dánsko - sa budú venovať problematike v 4 základných oblastiach kultúrneho dedičstva:

  • hmotné kultúrne dedičstvo,
  • nehmotné  kultúrne dedičstvo,
  • digitálne kultúrne dedičstvo,
  • prírodné kultúrne dedičstvo,

Každá zo zvolených krajín je výnimočná kultúrnym dedičstvom, ktorým disponuje a rovnako sa k riešeniu danej problematiky stavia iným spôsobom. Práve vďaka jedinečnosti týchto krajín môžeme vidieť rozdiely v podpore vzdelávania mladých ľudí v oblasti kultúry a prostriedkami, ktoré sú na túto podporu využívané.

Predsedníčkou Kultúrnej sekcie je Bc. Katarína Poláková, ktorá je zodpovedná za riadny chod a prácu celej sekcie. Predseda Kultúrnej sekcie reprezentuje sekciu navonok a koordinuje činnosť sekcie.

kulturna sekcia predseda