Environmentálna sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2020 sa zaoberá problematikou klimatických zmien, ktoré si vyžadujú adekvátnu reakciu zo strany medzinárodného spoločenstva. Dopady klimatických zmien dennodenne menia mapu sveta. Napriek tomu, že sa väčšina krajín sveta zaviazala hľadať optimálne riešenia transformácie národných ekonomík v harmónii s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN, mnohé krajiny kladú do popredia skôr svoje ekonomické a politické záujmy pred snahou o zmiernenie dopadov klimatických zmien na našu planétu.

Cieľom environmentálnej sekcie je spoločne diskutovať o napĺňaní environmentálnych cieľov, analyzovať úspechy, no najmä nedostatky environmentálnych politík jednotlivých krajín a prehlbovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom eliminovať dopady klimatických zmien na životné prostredie. 2-semestrálna snaha environmentálnej sekcie v rámci Modelovej konferencie vyvrcholí prípravou na významný klimatický summit (COP 26), ktorý sa uskutoční v novembri 2020 v škótskom Glasgowe.

bezpecnostna sekcia 

 

Predsedníčkou environmentálnej sekcie je Bc. Darina Čulková, ktorá dáva dohľad nad hladkým priebehom rokovaní v tejto sekcii.

bezpecnostna sekcia predseda