Je európska únia schopná dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050? Sú súčasné ciele dostatočné a reálne? Ktoré krajiny sa k tomuto cieľu približujú najviac a ktoré od neho naopak majú priďaleko? Ako krajiny implementujú environmentálne plány do svojich politík? Dokážeme ešte stále predísť výrazným a dlhodobým klimatickým zmenám?

 

Aj na tieto otázky sa budeme snažiť hľadať odpoveď v rámci diskusií Environmentálneho panela Modelovej konferencie 2022.

Konferencii budú predchádzať negociácie, na ktorých budú reprezentanti za jednotlivé krajiny vytvárať stanoviská v oblastiach ako sú:

  1. Ekologickosť energetického sektora
  2. Automobilový sektor
  3. Zmena smerovania poľnohospodárskych praktík a vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo
  4. Implementácia ekologických možností v priemyselných odvetviach
  5. Analýza pôvodu najväčších objemov emisií v rámci krajiny
  6. Národné politiky a environmentálne plány na individuálnych úrovniach štátov
  7. Recyklácia odpadov/Cirkulárna ekonomika a spojitosť s emisiami v jednotlivých štátoch
  8. Podpora vedy a výskumu v oblasti zelených technológií
  9. Budúcnosť a súčasnosť spolupráce v oblasti environmentálnej politiky EU

ekonomicka sekcia 

es mk 2021 2

3.enviro sekcia

 

Predsedom Ekonomickej sekcie je Bc. Andrea Polovčíková, ktorý koordinuje činnosť celej sekcie a dohliada na priebeh rokovaní.

ekonomicka sekcia predseda