Bezpečnostná sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019 sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou v rámci krajín OBSE. Hoci je oficiálny názov sekcie Kybernetická bezpečnosť a spolupráca v Európe, sekcia a diskusie sa budú dotýkať členských krajín OBSE a zároveň európskych krajín.

Medzi hlavné úlohy patrí vytvorenie spoločnej platformy, ktorá bude slúžiť na prehĺbenie spolupráce vybraných členských štátov OBSE. Táto platforma bude namierená na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v kontexte spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

bezpecnostna sekcia 

Z členských krajín OBSE budú v sekcii zastúpené Estónska republika, Francúzska republika, Holandsko, Nemecká spolková republika, Rakúska republika, Ruská federácia, Slovenská republika a Talianska republika. Negociačné skupiny sa vyjadria k aktuálnym otázkam v rámci kybernetickej bezpečnosti, čoho výsledkom bude odporúčanie v súlade s bezpečnostnými prioritami krajín. Bezpečnostná sekcia sa v tomto roku zameriava na nasledujúce 4 oblasti:

  • väčšia regionálna spolupráca
  • ochrana kritickej infraštruktúry
  • krízové komunikačné kanály
  • partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom

 

Predsedom Bezpečnostnej sekcie je Bc. Martin Natafaluši, ktorý zodpovedá za plnenie úloh celej sekcie.

bezpecnostna sekcia predseda